ÜGYINTÉZÉS

KEDVES SZÜLŐK!

Iskolánkban az ügyintézés rugalmasan történik. Kérjük, az alábbi pontok figyelembe vételével segítsék a munkánkat! Az ügyintézések alkalmával az irodában egyszerre egy szülő tartózkodhat. A maszk használata kötelező!

Minden hónap második hetében két nap áll rendelkezésre, pótbefizetés hónap utolsó hetében kijelölt napon történik személyesen a főbejárat melletti gazdasági irodában.

Óvodai étkezési térítési díj:

  Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen
100%-ot fizető 85 195 80 360

Iskolai étkezési térítési díj:

  Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen
100 %-ot fizető 120 290 100 510
50 %-ot fizető 60 145 50 255

Külön kérelemre, átutalással is lehet fizetni. Ezt kezdeményezni a gazdasági irodában lehet.

Hajdúnánási Református Iskola és Óvoda
OTP Bank 11738077-20006053

Átutaláskor kérjük, hogy a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel a következőket:

  • gyermek neve
  • számla sorszáma

Van lehetőség a befizetett étkezés lemondására aznap 8.00 óráig.

Fontos, hogy akkor is mondják le az étkezést, ha térítésmentes ellátásban részesülnek. Ellenkező esetben az iskolának kell kifizetni az ilyen étkezéseket a működési költségéből.

A gazdasági irodában jelzett lemondásokat személyesen vagy telefonon, tudjuk fogadni. A lemondásokat a következő befizetésnél írjuk jóvá.
Telefon: 06 52 570-598

Ezt a nyomtatványt kell kitölteni és behozni a gazdasági irodába vagy e-mail-ben megküldeni a gazdasagvezeto.refnanas@gmail.com címre:

A területileg (lakcím) illetékes vagy a központi okmányirodában kell egy NEK adatlapot készíttetni. Fontos! A 14. életévét betöltött tanuló adatlapján aláírás mintának is kell szerepelnie.

Ezt az adatlapot kell behozni a titkárságra. 2016. január 01. napjától a diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díja kivezetésre került. Ettől az időponttól a tanulók a díj befizetése nélkül nyújthatják be diákigazolvány igénylésüket.  A gyártási idő 2 hónap, az elkészült diákigazolványt az iskolánkba postázzák, és a 16 év felettieknek ellátjuk az aktuális tanévre érvényesítő matricával. Ha nem töltötte be a 16. évét, akkor matrica nélkül érvényes a diákigazolvány.

Elveszett diákigazolvány

Ha van már leadva NEK adatlap a titkárságon, a rendőrségi feljelentés másolata alapján elindítjuk ismét az igénylést. Ilyenkor is két hónap a gyártási idő, és az iskolába postázzák. Fontos! A 14. életévét betöltött tanuló adatlapján aláírás mintának is kell szerepelnie.

Iskolaváltás

Év közbeni vagy tanév végi átiratkozás, iskolaváltás esetén a diákigazolvány érvényét veszti, a távozó tanulónak az iskolatitkárságon nem kell leadnia a diákigazolványát. Amint az új iskola megigényli az új diákigazolványt, a régi automatikusan érvényét veszti.

Az általános iskolát befejező tanulóknak, nem kell leadniuk a diákigazolványukat.  A diákigazolvány az adott év október 31. napjáig érvényes.

Diákigazolvány matrica

16 életév alatt a tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül érvényes a teljes 2020/2021-es tanév során.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2009.06.28-án hatályba lépett módosítását követően köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel.

A korábbi jogszabályi környezetnek köszönhetően sajnálatos módon a köztudatban tévesen rögzült, miszerint magyar állampolgár első személyazonosító igazolvány igénylésére csak a 14. életévében kerülhet sor. További részletek megtalálhatóak a www.kekkh.gov.hu/szig/14evalatt aloldalon.

Illetékmentes a 14. életévét be nem töltött polgár (nem csak az első) személyazonosító igazolvány iránti kérelme.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Minden évfolyam ingyenesen kapja a tankönyveket.

Biblia: 3000.-Ft/db

Énekeskönyv: 1000.-Ft

Tájékoztató/ellenőrző pót: 400.-Ft/db

Szekrénykulcs pótlás: 900.-Ft/db

délelőtt délután
Hétfő 800-1200 1400-1500
Kedd 800-1200 1400-1500
Szerda 800-1200 1400-1500
Csütörtök 800-1200 1400-1500
Péntek

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2018. május 22. napjától jogutódlás folytán a Miniszterelnöki Kormányiroda) két naptári évre szóló – 2020. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig – szerződést kötött az Uniqa Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

https://www.uniqa.hu/altalanos-gyermek-es-ifjusagi-balesetbiztositas

Iskolánkban lehetőség van további baleset biztosítás megkötésére.

A GENERALI Biztosító “SZIMBA” biztosításáról érdeklődjenek az iskolatitkártól!

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.