Bepillantás az iskolába

” Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (Kor. 16:14)

Ezzel az Igével fogadjuk a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda épületeibe érkező vendégeinket. Nevelési programunk is erre épül.

Az intézményünk iskolai részében jelenleg 303 tanulónk, 31 pedagógusunk és 15 további munkatársunk dolgozik a közös célért.

Városunk szívében várjuk tanítványainkat a Hajdúnánási Református Egyházközség  iskolájában. Szeretettel fogadjuk leendő első osztályosainkat és a folyamatosan hozzánk érkező gyermekeket a magasabb évfolyamokon.

Jövőre a 2024/2025-ös tanévben ismét két első osztályt indítunk, tervezetten  kisebb létszámmal, ami elsősorban a kis elsőseink nevelési-oktatási fejleszthetőségét szolgálja, jobb feltételeket biztosít számukra.

Vezérfonalunk a Magyarországi Református Egyház Köznevelési Küldetésnyilatkozata:

„…tegyetek tanítvánnyá minden népet[…]” (Mt 28,19)

„A református köznevelési intézmény pedagógusai küldetésük felelősségét átérezve a szülők által rájuk  bízott gyermekeket és fiatalokat korszerű, minőségi oktatással, keresztyén neveléssel, tartalmas és célszerű tevékenységrendszerrel formálják. A szülőkkel és a gyülekezettel együttműködve elősegítik , hogy a fiatalok jól sáfárkodjanak Istentől kapott  talentumaikkal, a magyar nemzeti kultúránkat megbecsüljék  és gyarapítsák, családjukért áldozatra készek legyenek, egész életükkel  Isten dicsőségét  szolgálják.”

Örök értékek mentén

Nevelésünkben az örök értékekre építünk. A keresztyén erkölcs, a szeretet, az áldás, a békesség, a család, a nemzet. Ez adja az alapját minden nehéz és kemény munkának, a tanulásnak, a jó eredménynek. Ilyen alapból fejleszthető a tehetség, a szorgalom, a kitartó munka. A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda  olyan kincs lehetőségét kínálja, amit soha nem lehet elveszíteni. Ez a kincs mindannyiunk szívében ott van. A mi pedagógusaink feladata meglátni és megláttatni a gyermekek szívében az Isten által reá bízott feladatot, a belső nagyszerűségét.

Az a feladatunk az iskolában, az óvodában a mi kis közösségeinkben, hogy imádsággal, egy lélektani pillantással, egy kedves mosollyal, a másik iránti tisztelettel kiterjesszük a gyermekek szívében a szeretetet. Ebben segítenek a családi vasárnapok, a hétzáró és napi áhítatok, a hittan órák, foglalkozások is. Minden kedves szóval, minden elismeréssel önbecsülésüket erősítjük a gyermekeknek, és ezzel megsokszorozzuk teljesítményüket. Ez a mi intézményünk nevelésének az alapja. Erre a nevelési célra kell építeni az igényes nevelést – oktatást, a magas színvonalú szakmai munkát, a tehetséggondozást. Mi az óvodánkban és az iskolánkban személyes példánkkal is olyan gyermekeket nevelünk, akik hittel a szívükben könnyebben tudják majd megoldani az élet nehézségeit, és a nehézségek által megerősödve lesznek majd képesek eredményes és boldog életet élni.

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom megtisztelő figyelmükbe intézményünket. 
Személyes találkozások útján, honlapunkon, a közösségi médiában törekszünk minden olyan információt eljuttatni Önökhöz, melyek megkönnyítik az iskolaválasztás nehéz döntését.

Tanítóink bemutatkozása2021-tavaszán   fejeződött be az iskola energetikai és iskolabővítési pályázata. Ez után vehettük birtokba az új  iskolaépületet és a felújított iskolaudvart.  Az alábbi  összeállításban az építkezés izgalmas részletei láthatóak.

Hajdúnánás, 2022. december 01.

                                                                                                         

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.