Talentum

Isten sokféle képességet adott az embereknek. Mindenkinek a saját, kapott talentumaira érdemes figyelnie. Fontos számunkra. hogy tanítványaink ezen tálentumait megtaláljuk és segítsük, hogy éljen vele.

 „Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik ötöt keresett hozzá. Ugyanígy a két talentumos is másik kettőt keresett hozzá. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, hozott másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot bíztál rám: nézd, másik öt talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és osztozz urad örömében! Eljött az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot bíztál rám: nézd, másik két talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és osztozz urad örömében! És amikor eljött az, aki az egy talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van az, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van!”                                                            (Mt 25,14–28)

Jézushoz gyakran érkeztek emberek olyan kérdésekkel, amelyek az életükre vonatkoztak. Nagyon érdekelte őket például az, hogy mit jelent Isten akarata szerint élni a mindennapokban. Jézus gyakran úgy adott választ ezekre a kérdésekre, hogy példázatokat mondott nekik. A példázat képes beszéd, amelyet azért használt Jézus, hogy az emberek megértsék az üzenetét. A példázatokhoz a korabeli életből vett – a hallgatói számára jól ismert – képeket, hasonlatokat, szófordulatokat alkalmazott. Mivel ma nem mindig egyértelműek ezek a kifejezések, hasonlatok a számunkra, mindig meg kell néznünk azt is, hogy az eredeti környezetben, Jézus korában mit jelentettek. Így értjük meg igazán, hogy mit akart tanítani ezekkel Jézus. Azaz: mit jelent Isten országa tagjának, vagyis tanítványnak lenni.

Jézus fentebb olvasható példázata a talentumokról, és azokról az emberekről szól, akik kapják ezeket. A talentum a legnagyobb súlymérték volt abban az időben. Egy talentum 58.944 kg-nak felelt meg. Gazdag embernek számított az, akinek az aranyát vagy ezüstjét talentumban lehetett mérni. Ebben a példázatban Jézus egyszerre beszél konkrétan és átvitt értelemben is talentumról.

Ebben a példázatban Jézus elénk is tükröt tart. A példázat üzenete röviden a következő:

  • A talentum azokat a képességeket, lehetőségeket, eszközöket jelenti, amelyeket Isten adott az embernek. Olyan képességek, lehetőségek, ame-lyeket az életünkben, a ránk bízott feladatainkban felhasználhatunk. Ezek a képességek nagyon értékesek. Jézus a kor legnagyobb értékével, talentummal jelzi az értéküket.
  • A gazda Istent jelenti. Ő az, Aki a szolgáinak, azaz nekünk, embereknek a talentumokat, tehát a lehetőségeket adja.
  • Minden szolga kapott valamennyi talentumot, de nem mindenki ugyanannyit. Mindenkinek csak a sajátjával kellett foglalkoznia.
  • A példázat arról is szól, hogy minden emberi életnek van célja és értelme. Ezek megvaló-sításához adott Isten eszközöket, azaz talen-tumokat. Van, aki jól bánik a szavakkal, mások szívesen és ügyesen terveznek. Vannak emberek, akik erősek, segítőkészek, el tudnak magyarázni nehéz témákat is, jól hallgatnak, szépen rajzolnak, vagy játszanak valamilyen hangszeren. Isten sokféle képességet adott az embereknek. Mindenkinek a saját, kapott talentumaira érdemes figyelnie.
  • Jézus szerint azok követik az Isten akaratát, akik használják és kamatoztatják a talentumaikat.
 

http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/Hittan_8/18.html nyomán.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.