Református imák

Étkezés előtti ima: Jövel,Jézus,légy vendégünk,áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen.

Református imák

Étkezés utáni ima: Aki  ételt,italt adott,annak neve legyen áldott.Ámen.

Reggeli ima: Jó Istenem,felébredtem,te őrkődtél énfeledtem. Köszönöm,hogy megtartottál,hogy felettem virrasztottál. El ne hagyj a mai napon,légy kisérőm a jó úton: Hogy parancsod meg ne szegjem,Krzsztusomat  hűn kövessem. Ámen.

Esti ima: Én Istenem,jó Istenem,becsukódik már a szemem,de a tiéd nyitva Atyám,amíg alszom vigyázz reám. Vigyázz kedves szüleimre,meg az én szeretteimre. Mikor a Nap újra felkel,csókolhassuk egymást reggel.Ámen. 

Templomba leülés előtt: Szent házadba megjelentem,én Istenem ,áldj meg engem;hadd dicsérlek buzgón téged,vésd szivembe szent igédet. Ámen.

Templomban istentisztelet végén: Házunkba is jöjj el velem,tedd templomoddá Istenem,ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Ámen.

Péntek reggeli iskolai áhítaton:

Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál velünk, Kérünk Édesatyánk, vigyázz mindig reánk! Ámen.

Református magyar vagyok,
Amíg élek, az maradok.
Megígérem, megfogadom,
Hogy hitemet holtig vallom.
Ámen

Mi Atyánk(Az Úr imája): Mi Atyánk,aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kisértésbe, de szabadits meg a gonosztól, mert tied az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Az Apostoli hitvallás (Hiszek egy…): Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfesztítették, meghalt és eltemették. Alászált a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.