Hitélet – hitoktatás

Tanulóink és családjaik legnagyobb részben református gyülekezetünk tagjai, de járnak iskolánkba római és görög katolikus egyházhoz tartozó tanulók is. A szülők igénye szerint és a megfelelő vallású hitoktatók biztosításának függvényében lehetőség van arra, hogy ők is felekezetüknek megfelelő hitoktatásban részesülhessenek. Amennyiben az adott évfolyamon nincs lehetőség erre, akkor a református hittanórákon bővítik tudásukat.

A református egyházhoz tartozni szándékozó gyermekeink 7. osztályos korukban konfirmációs felkészítésen vesznek részt és konfirmálnak.


Hit- és erkölcstan oktatási információk

A köznevelési törvény rendelkezik az etika, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan oktatásáról. Az etika tantárgyat helyett minden évfolyamon a  hit- és erkölcstan oktatását a felekezetek saját hitoktatói végzik.

Az alábbiakban a vonatkozó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek megfelelően tesszük közzé az iskolánkban a 2020-21. tanévben hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét:


Református hitoktatás

Hajdúnánási i Református Egyházközség      

Lelkészi hivatal: 4080 Hajdúnánás, Kossuth L.  u. 2.

Vezető lelkipásztor, az egyházközség hivatalos képviselője: Gacsályi Gábor
Telefonszám: +36-52 570 738,  +36/ 30 747 6688   

 refidos@axelero.hu,     hajdunanas@reformatus.hu

Webcím: http://reformatus.hu/nyitooldal/hittan/

Iskolánk hitoktatói:  Dagusztinné Keserü Andrea, Molnár Krisztina és Dráviczki Csaba


 Római katolikus hitoktatás

Iskolánkban a  pedagógiai programja szerint – igény esetén – római katolikus hitoktatást is biztosítunk.

Képviselő:Juhász Imre római katolikus plébános

Római Katolikus Egyházközség

Cím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 1.

Telefon:06 30 373 9519
e-mail: juimre@gmail.com


Görögatolikus hitoktatás: 

Iskolánkban a  pedagógiai program szerint – igény esetén – görög katolikus hitoktatást is biztosítunk.

Görögkatolikus parókia: 4080 Hajdúnánás, Nikodémusz István u. 8.

telefonszám.  06 30 6479271

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.