EFOP-4.1.5.16-2017-00020

„A Hajdúnánási Református Általános Iskola épületének hiánypótló bővítése és a sportudvar modernizációja”

A 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11., hrsz 7/1 alatt nyilvántartott Hajdúnánási Református Általános Iskola energetikai felújítása mellett egy új épületegységgel bővült, melyben az iskolát kiszolgáló étkező, és az eddig hiányzó szaktantermek és foglalkoztató szobák kialakítása történt a hozzá szükséges szaktantermi felszerelésekkel.
A fejlesztés célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló méltányos és korszerű oktatási feltételek megteremtése, a köznevelés minőségének növelése, hátránykompenzáció, területi különbségek felszámolása, oktatás eredményességének növelése, végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése volt.
A megítélt, összesen 369,43 millió forint támogatásból az alapvető célunk az volt, hogy a gyermekek méltó, egészséges, korszerű és esztétikus környezetben tölthessék iskolás éveiket.
Az engedélyeztetés és a közbeszerzés sikeres lefolytatását követően az építési munkák 2019 júliusában megkezdődtek és 2020 nyarán befejeződtek. A beruházás eredményeképp korszerű iskolaépület jött létre, mely hozzájárul a gyermekek megfelelő színvonalú oktatásának biztosításához és növeli az oktatás eredményességét. Az új létesítmény a 2020-as év végétől áll a gyermekek és az iskola dolgozói rendelkezésére.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.