Álláshirdetés


Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet
tanító
munkakör betöltésére.
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A  jogviszony időtartama: határozatlan idejű  jogviszony

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11.
 
A munkakörbe tartozó,  valamint  egyéb pedagógiai feladatok, mellyel  az intézmény vezetője megbízza: Tanítói feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
– tanító végzettség,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
– a pályázati dokumentumok hiánytalan megléte.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– református gyülekezeti tagság
– matematika, testnevelés vagy német nyelv műveltségterület
– legalább 3 éves szakmai tapasztalat
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz
– szakmai végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata(i)
– korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok másolata
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 11.)
            vagy
Elektronikus úton Biró István  intézményvezető részére az
 igazgato.refnanas @gmail.com e-mail címen keresztül.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 15.
 
A pályázati felhívás publikálási időpontja: 2022. április 30.

Az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat dokumentuma a lefele nyílra vagy az oldal alján a letöltés gombra kattintva letölthető. Kérjük kitöltve a pályázattal együtt benyújtani!

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.