Álláshirdetés

Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet tanító munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A jogviszony időtartama: Határozatlan idő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11.

A munkakörbe tartozó, valamint egyéb pedagógiai feladatok, mellyel az intézmény vezetője megbízza: Tanítói és napközis nevelő munkakörbe sorolt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény rendelkezései az irányadók.

Az állás betölthető: 2021. augusztus 16-tól

Pályázati feltételek:

  •                tanító végzettség,
  •                magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
  •                a pályázati dokumentumok hiánytalan megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •                református gyülekezeti tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •                szakmai önéletrajz
  •                szakmai végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata(i)
  •                korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok másolata
  •                90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  •                nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A pályázatok benyújtásának határideje és módja:
2021. május 20-ig postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 11.)
            vagy
Elektronikus úton Biró István  intézményvezető részére az
 igazgato.refnanas @gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.
A pályázati felhívás publikálási időpontja: 2021. április 15.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.