Bemutatkozás

Hajdúnánási Reformátos Iskola és Óvoda óvoda tagintézménye

A Hajdúnánási Református Óvoda története

2011-ben Szólláth Tibor – városunk új polgármestere – azzal a kéréssel kereste meg intézményünk fenntartóját, a Hajdúnánási Református Egyházközséget, hogy vállaljanak át a város kötelező feladataiból óvodai nevelési feladatokat – a városi igény alapján – három, vagy négy óvodai csoportot. Ezt a megkeresést az Egyházközség missziói elhívásnak is tekintette, ezért a Presbitérium egyhangú döntéssel támogatta. Isten iránti hálával láttuk azt a nagy érdeklődést, amit a város lakossága tanúsított a református óvoda indulása iránt.

Az óvodai tagozat épületét a Hajdúnánás Város Önkormányzattal kötött Használatba adási szerződés alapján az Iskola út 10. szám alatti felújított önkormányzati tulajdonú épületben kezdtük el, ahol az induláskor – a megállapodás szerint- a működési engedélyhez szükséges tárgyi feltételeket is a Városi Önkormányzat biztosította.

A 2011/2012-es tanévben 8 fő óvodapedagógussal, 1 fő hitoktató – gyermekvédelmi felelőssel, 4 fő dajkával, 1 fő óvodatitkárral és 1 fő karbantartóval bővült az intézmény alkalmazotti közössége. „Széchenyi 2020″ TOP-1.4.1-15 konstrukció keretében 2017. május 3. napon született pozitív támogatói döntés eredményeképp a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda egy új óvoda épülettel gazdagodott. Az óvoda előző épülete régi családi házból lett kialakítva, így az épület adottságai korlátozottak, nem óvodai nevelés központúak voltak. Maga az épület állaga folyamatos felújítást, karbantartást igényelt, mely a javítások ellenére is amortizálódott, így a korszerűsítés hosszú távon nem volt gazdaságos.

A megítélt, összesen 180 millió forint támogatás segítségével az óvoda egy új, modern és energia hatékony óvodaépületet létesített a hozzá kapcsolódó berendezéssel, felszereléssel. Alapvető célunk az volt, hogy a gyermekek méltó, egészséges, korszerű és esztétikus környezetben tölthessék óvodás éveiket egy új kialakítású, óvodaépület létesítése által. Ez a cél, az európai uniós támogatásnak köszönhetően 2018 őszére megvalósulhatott. Az engedélyeztetés és a közbeszerzés sikeres lefolytatását követően az építési munkák 2017 őszén indultak meg, A beruházás eredményeképp egy 775,61 m2 hasznos alapterületű építmény jött létre 634,35 m2 épülettörzzsel és 143,43 m2 terasz résszel. Az új létesítmény 2018 szeptemberétől áll a gyermekek és az óvoda dolgozói rendelkezésére. Az érdeklődés megújult óvodánk iránt olyan nagy volt, hogy szinte azonnal kinőttük. Ezért a fenntartó önerős támogatásával, egy további csoportszobával egészült ki az épület. Így 2019-től már öt csoportban fogadhattuk a gyermekeket. Engedélyezett létszámunk 140 főre emelkedett, a szükséges óvópedagógus létszámunk pedig 10 főre.

Köszönetet mondunk az elsőknek, az építőknek, az óvoda indulását segítőknek. Köszönetet mondunk a fenntartó Hajdúnánási Református Egyházközség vezető lelkipásztorának, az őt segítő lelkipásztoroknak, a gondnok uraknak, a presbitériumnak, hogy mindenben segítették és segítik intézményünk fejlődését. Isten iránti hálával fogadjuk a külső és belső építkezések adta lehetőségeket, a szakmai és lelki megújulást alkalmazotti közösségünk életében. Intézményünk sorsát továbbra is Isten kezébe helyezzük.

Szabóné Marth Éva intézményvezető nyomán, Biró István intézményvezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.