Témahetek az alsó tagozaton

1. a osztály

Számomra már szép hagyománnyá vált, hogy az osztályom tanulói számára az utóbbi években rendszeresen megszervezem a fenntarthatósági témahetet, ami a 2023-2024-es tanévben április 22-től 26-ig tartott. Jelenlegi osztályommal a Legyél te is a lepkék védelmezője! program részesei voltunk.

A programok összeállításánál törekedtem arra, hogy azok az életkori sajátosságoknak megfelelőek legyenek. Munkatársaim örömmel segítették a munkámat, így Buczkóné Magi Irén a rajz óra keretein belül, Dráviczki Csaba a napközis foglalkozás ideje alatt, míg jómagam a magyar, ének-zene és a technika óra adta lehetőségeket kihasználva csatlakoztam eme nemes feladathoz.

A projekt a globális környezeti problémák közül a biodiverzitás (biológiai sokféleség) csökkenésével foglalkozott. Megismerkedhettek a gyerekek az év beporzóival, a lepkékkel, majd a projekt végén a tanulók a lepkék védelmezőivé váltak.

A Természetbarát kert címet viselő feladat megoldása során megismerkedhettek a gyerekek több, számukra ismeretlen fogalommal, mint pl. beporzók, beporzás. Képek segítségével elemeztük ki, hogy vajon milyen az a kert, ami a beporzók számára is ideális lehet.

Egy játékos feladatot segítségül hívva népesítettünk be egy mezőt beporzókkal, ami nagyon tetszett a diákoknak.

Az iskola udvarán lévő virágos- és növénykertben megfigyelhették a gyerekek pl. a katicabogarakat, a méheket.

A Levegőszennyezés hatása a beporzókra szintén igen érdekes volt a tanítványaimnak, akik számára újdonság volt, hogy mi alapján repülnek pl. a lepkék, méhek virágról virágra és miért fontos számukra a növények illata. Nagyon sok okos gondolat fogalmazódott meg bennük a levegőszennyezéssel kapcsolatban. Itt is megjelent a tanult információk elmélyítésének ellenőrzése egy játékon keresztül, amit helyesen oldottak meg. Ezt követően egy feladatlapot kaptak, ahol a beporzókat kellett a megfelelő útvonal kiválasztásával a virágokhoz vezetni, majd utána a képek színessé „varázslása” következett. A napközis foglalkozás ideje alatt fejezték be a tanulók a színezést.

Az év beporzói a lepkék. Második éve lett meghirdetve a beporzókra való szavazás és megtanultuk, hogy a 2024-es évben a boglárkalepkék lettek az év beporzói.

Az Aranyszárnyú pillangó kezdetű mondóka megtanulására is jutott idő.

A lepkék életciklusaihoz egy kis videó megtekintésével jutottunk el, ami nagyon látványos és lenyűgöző volt. Hamar megtanulták a tanítványaim a teljes átalakulás szakaszait. Az elmélet elsajátítása után, következett a „gyakorlat”, ami a fejlődési szakaszok beszámozásával kezdődött, majd a színezéssel záródott.

Kálmánchey Laura: A szivárványszínű pillangó meséjét feldolgozva a rajz óra keretein belül a gyerekek igen látványos és színes lepkéket készítettek, amiből egy kisebb kiállítást jelenítettek meg a tanteremben.

Ének órán is a lepke állt a középpontban, így „lepkés” dallamok csendültek fel.

A technika óra adta lehetőséget kihasználva lepkét hajtogattunk.

A téma lezárásakor összegeztük a hét eseményeit, közösen értékeltük a heti munkát, játékosan átismételtük a tanultakat, majd megtörtént a fejpántok ünnepélyes felhelyezése a gyerekek fejére, hiszen mindenki sikeresen teljesítette a projekt feladatait.

A hét rendkívül jól sikerült, céljainkat elértük.

Hajdúnánás, 2024. április 29.

                                                                                              Kabainé Bőti Beáta

1. b osztály

  Ebben az évben nagy lelkesedéssel kapcsolódtunk a Fenntarthatósági Témahéthez azon belül is a  „Legyél Te is a lepkék védelmezője” c . projekthez. A gyerekek nagyon várták a hét folyamán elvégzendő feladatokat.

  A projekt betekintést adott a gyerekeknek a lepkék, pillangók varázslatos  világába. A gyerekek érdeklődését a különféle tevékenységek, mesék, játékos feladatok színesítették. A projekt témáját és feladatait teljesen rugalmasan lehetett alakítani. A foglalkozásokat ki lehetett egészíteni, bővíteni. A interneten számos anyagot, képet, leírást tudtunk keresni közösen és egyénileg is.

  Én magam vállaltam négy tanórán keresztül, hogy a témakörhöz kapcsolódunk. Az órai munka anyagát a kidolgozott tematikus óratervek és mintaprojektek és saját „kutakodás” segítségével valósítottam meg. Megkértem Buczkóné Magi Irén tanítónőt, hogy a rajz órákon kapcsolódjanak a projekthez. Rajzórán pillangót festettek, az elkészült alkotásokat egy tarka mezőbe helyezték el. Nagyon mutatós kis alkotások készültek, melyek a tantermünk falát díszítik.

  Itt szeretném megköszönni Irének segítségét.  

  A ráhangolódás, rávezetés után olvasás órán Jékely Zoltán A három pillangó meséjét dolgoztuk fel. A mese felolvasása után a pillangók és lepkék tulajdonságairól, testrészeiről beszélgettünk és írtunk vázlatot az olvasás füzetbe. Majd a meseillusztráció következett.  

  A következő olvasás órán  tovább foglalkoztunk a pillangókkal és a rájuk ható levegő szennyezés hatásaival. A gyerekek spontán hozzászólásai, ismeretei alapján eszmecsere folyt. Igazán jó volt hallgatni a gondolataikat, meglátásaikat 6-7 éves fejjel. Sajnálom, hogy első osztályban nincs környezetismeret, mert nagy beszélgetéseket, vitákat lehetne kezdeményezni már kicsi iskolás korban,  hiszen minden gyereknek más és más a meglátása. Tapasztalatokat is cserélhetnének a gyerekek. 

  Sajnos a gyerekeknek nem sok ismeretük volt a pillangókról, de a project részeként video részletből megismerkedtek a felépítésükkel, szaporodásukkal. Megismerkedtek a gyerekek a pillangók fejlődési folyamatával. Amit illusztrációval is rögzíthették tudásukat.

  Ezt követő olvasás órán mesefeldolgozással foglalkoztunk mégpedig Kálmánchey Laura: A szivárványszínű pillangó meséjével. Mesefeldolgozás szóban beszéltük meg, majd illusztráció elkészítésével tevékenykedtünk az óra második felében. A mesefüzetbe készítették a gyerekek az illusztrációt, melyhez vázlatot is készítettünk a mese alapján.

  Ebéd után azt a feladatot kapták a gyerekek, hogy egy rovargyűjtő edénybe készítsenek lakhelyet a rovaroknak és az udvaron keressenek állatokat. A lányok nagy lelkesedéssel gyűjtötték a bogarakat, így hangyát, legyet, pókot is találtak. Megvizsgálták a testfelépítésüket, majd szabadon engedték a bogarakat, rovarokat. Sajnos pillangót nem tudtak gyűjteni.

  Project zárásaként technika órán fejpántot készítettek a gyerekek illetve rovarlegelő tábla is készült a projecthez kapcsolódóan. Közben egy mikroszkóp segítségével a Laci bácsitól kapott pillangó testrészeit és a szárnyán lévő hímport vizsgáltuk a gyerekekkel. Fantasztikus felfedezésben volt részünk. Megkértem a 8. osztályos Fodor Bálintot, hogy legyen kedves és hozzon nekünk néhány pillangót és rovart a gyűjteményéből. Azokat a reparált élőlényeket is megvizsgáltuk ezen az órán a mikroszkóp segítségével. Érdekes dolgokat láttunk és újabbnál újabb felfedezésben volt részünk.

  A képeket egy másik dokumentumban csatoltan küldöm.

  Azt tapasztaltam, hogy élvezettel, érdeklődéssel, kitartó munkával végezték egész héten a feladatokat a gyerekek. Egy kicsit kizökkentünk a hétköznapi tananyagból mindenki legnagyobb örömére.

  Köszönöm a lehetőséget és köszönöm a segítő pedagógusok és a 1.b osztály gyerekeinek a munkáját és a hozzáállását.

  Hajdúnánás, 2024.05.06.

  Áldáskívánással: Magyarné Kiss Mónika tanító

  2. a osztály

  A Zöld manó nyomában – a fenntarthatóság jegyében

  A 2. a osztály a 2023/24-es tanévben több tanórával is csatlakozott a Fenntarthatósági témahéthez.

  A projekt célja, hogy rendhagyó, tantermen kívüli foglalkozás keretein belül – egy rövid séta során – a tanulók tapasztalatot szerezhessenek a fenntartható szabadidő eltöltésére vonatkozóan. Az érzékenyítő séta folyamán a gyerekek megismerkedhetnek a globális célokkal. A projektben az alapvető szükségletek mellett terítékre kerül az egészséges életmód, a fenntartható közlekedés és a természetvédelem.

  Napközis foglalkozás:

  Az adottságoknak megfelelően választottuk ezt a projektet. Négy fős csapatokkal indultunk útnak a városi sétánkra, ez alkalommal a lakópark adta tanösvényt kihasználva különböző állomások –különböző feladatok vártak a csapatokra.

  7 állomáson, különböző témákat érintve tájékoztató jellegű táblákat olvastunk el közösen, oldottunk meg feladatokat, valamint megfigyeltük a környéken lévő fa fajtákat is.

  Ölelj meg egy fát!

  A tanösvényi sétánkat követően, az iskolába visszatérve a csapatok feladatlapon keresztül mérethették meg tudásukat, melyek az állomásokon is elhangoztak.

  A feladatok teljesítését követően minden csapattag átvehette az eredményes teljesítésért járó emléklapot.

  Testnevelés:

  A városi séta során beszélgettünk a fenntartható közlekedésről is.

  Ének-zene:

  Glóbi – A föld dala megismerése, meghallgatása, éneklése.

  Technika és tervezés:

  Madarak témakörben madaras képkeret készítése a séta során történő fényképezéshez a tavaszi természet legszebb pillanatainak megörökítése érdekében.

  Napközis foglalkozás:

  Tavaszi lapbook készítése közösen. Amely összefoglalja a tavaszi évszak ismérveit. A tavaszi időjárás, tavasszal az emberek, a fák, a kertek,növények, sőt a tavaszi tevékenységek, ünnepkörök is összegyűjtésre kerültek.

  Vizuális kultúra:

  Mesél az erdő – Erdő Ernő bácsi meséi. Az erdei viselkedés szabályai.

  Erdei rajz készítése tetszőleges eszközzel.

  Hajdúnánás, 2024.04.28.

  Reszeginé Bacskai Anikó

  A 2. b osztály „Legyél te is a lepkék védelmezője!” című projektje

  Az idei évben is örültünk a projekthét nyújtotta lehetőségeknek. Hiszen ezen a héten még szorosabban előtérbe kerül a közösen, együttműködve való tanulás, illetve a mindennapi élethez kapcsolódó problémára való fókuszálás.

  Kezdéshez képek segítségével megbeszéltük, hogy mely állatok a beporzók. A beporzás megértéséhez pedig megismerkedtünk a virágok részeivel, melyeket még mikroszkóp segítségével is elemeztünk egy kicsit. Mivel a beporzás miatt teremnek a növények, ezért egy-két termést is megkóstolhattak a gyerekek, melyekről megállapítottuk, hogy milyen rossz lenne, ha nem teremnének. Tehát jó, hogy a beporzók léteznek, és vigyázunk is rájuk.

  Majd előzetes feladatként kiadott, nagyon színvonalas kiselőadásokat hallgattunk meg a kisdiákoktól. Felkészültek a beporzás folyamatáról, majd egy-egy Magyarországon is védett lepkefajtának a bemutatásáról. A fecskefarkú lepke, a kardos lepke, a kis Apolló-lepke, a nappali pávaszem és a farkasalmalepke érdekes színfoltjai voltak a projekthetünknek a Földön közel 170 ezer lepkefaja közül.

  Ezt követően sajnos a levegőszennyezés hatásairól is szót kellett ejtenünk, hiszen a légszennyezés meggátolja, hogy a rovarok megérezzék a virágok illatát, így nem találnak oda a virágokhoz.

  Robotika szakkörös gyerekeimnek pedig a robotegerünkkel, ki kellett kerülni a légszennyezett területeket, majd a virágokra rászállva, az összegyűjtött porzókat el kellett juttatni a kaptárba. Az óra végére minden szakkörös tanulóm megtalálta a tiszta, friss levegővel teli virágos utat a kaptárhoz, így jutalmul az iskolakert udvarán vettünk mély, illatos, napsütötte, oxigén dús levegőt a légzőgyakorlat során.

  A lepkék életciklusait már több tanuló ismerte, így a lepkék fejlődéséről szebbnél szebb rajzok készültek.

  Kálmánchey Laura: A szivárványszínű pillangó meséjét dolgoztuk fel a diákokkal. A mese meghallgatása, megbeszélése után mesefüzetükbe szebbnél szebb rajzok is készültek a mese nyújtotta élményeikről.

  A hét lezárását tabló készítésével zártuk. Csoport munkában készültek el a héten már megismert beporzás folyamatáról a képek. Itt újra megbeszéltük a megismert lepkék tulajdonságait, a beporzás folyamatait, hasznosságát. Végül az elkészült tabló kikerült a faliújságunkra is.

  „Egy kis jóság és törődés micsoda nagy dolgokat tehet a világban.”        (Kálmánchey Laura)

  Tóth Árpádné                                                                

                                               

  3. a osztály

  Hetedhét hungaricumok

  Miután a gyerekek megértették mit is jelentenek és miért is fontosak a hungaricumok-ezzel is erősítve magyarságtudatukat-mindenki által ismert hazai hungaricumokhoz kapcsolódó dalt játszottam le (magyar népmesék betétdala). A gyerekek örömmel ismerték fel a dalt, s megbeszéltük, hogy a magyar népmesék is a hazai kulturális örökség részeit képezik.

  Varázsüvegekbe fűszerek kerültek a csapatokhoz (hazai hungaricumokhoz kapcsolódtak pl.: paprika, hagyma, kamilla) és a gyerekeknek kellett felismerni szaglás alapján őket.

  Játékos feladatlapon keresztül párosították a hungaricumokat neveikkel a gyerekek, valamint jellegzetes magyar ételekhez párosították az alapanyagaikat.

  Plakátot terveztek és készítettek a magyar hungaricumok bemutatásával a csapatok, majd egymást pontozták, így ez alapján történt a rangsorolás és az aranytallérok kiosztása.

  Az aranytallérok összeszámolása után győztes csapatot hirdettünk, melynek tagjai 1-1 Balaton szeletet kaptak.

  Ismereteinket bővítettük a szövegértés munkatankönyvünk kapcsolódó anyagának feldolgozásával „Természeti kincseink nyomában” címmel.

  Mindenki számára élményekben és tapasztalatokban gazdag hetet hagyhattunk magunk mögött, melyre remélhetőleg a gyerekek örömmel és szívesen emlékeznek majd.

  Kun Anikó Zenta

  3. b osztály

  „TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS”

  Ebben az évben okozott nekem egy kis fejtörést, hogy melyik érdekes témát válasszam a Fenntarthatósági témahéten, majd úgy döntöttem, hogy idén nem a szokásos, közkedvelt „állatos” vagy „növényes” témához kapcsolódunk, hanem belekóstolunk a „Tudatos fogyasztói magatartás” kérdéseibe.
  Első hallásra ez a cím túl száraz, szinte érthetetlen a gyerekek számára, ám ahogy belemerültünk a témába, egyre érdekesebb feladatokat, kérdéseket érintettünk, feszegettünk.
  Az témahét célja volt, hogy a tanulók megismerjék és a későbbiekben alkalmazni tudják a tudatos fogyasztás lényegét. Ki a vásárló, mi alapján nevezünk valakit tudatos vásárlónak? Milyen szempontok szerint vásárol egy tudatos fogyasztó. Miért fontos a termékeken feltüntetett címke, miről adnak tájékoztatást? Megismerkedtünk a körforgásos gazdaság lényegével, melyet a mindennapokban is tudnak használni, több figyelmet fordítani. Egy piaci séta keretein belül találkozhattunk a helyi termelőkkel, termékeikkel, információt szereztünk az előállítástól a piacra kerülésig.
  A témahéten 6 tanóra erejéig kapcsolódtunk be a projektbe (2 magyar, technika, 2 rajz és testnevelés) , de akár 10 órát is ki tudtunk volna tölteni.
  Technika órán összegyűjtöttük a tejes poharakat, valamint kupakokat és ezekből remek játékokat készítettünk, melyeket testnevelés órán és a napköziben is hasznosítottak. Célbadobás, szókirakó, malom.
  Dupla rajzórán a Föld napján, A/3-as lapra, páros munkában készítettek egy Föld bolygót, melynek egyik felén egészséges élet, virágok, mezők, fák, bokrok, állatok , édes vizek voltak, míg a másik felén kihalt, kipusztult, száraz, halott világot ábrázoltak. A gyerekek erősen elgondolkoztak, hogy milyen szörnyű lenne, ha hagynánk, hogy ide jusson ez a gyönyörű bolygó.
  Magyarórán elolvastuk a Föld meséje című mesét, majd közösen feldolgoztuk. Jutott idő továbbá érdekes kisfilmeket nézni a témában, valamint wordwall feladatokat megoldani.
  A hét legizgalmasabb pontja az a két kis séta volt, melynek során először meglátogattuk a szerdai termelői piacot, ahol a szörpöt és mézet készítő, valamint bio zöldségtermesztő szakemberekkel beszélgettünk, akik rendkívül készségesek voltak, kiselőadást tartottak, majd a gyerekek minden kérdésére válaszoltak.
  Ezután elsétáltunk az Öko-boltba, ahol csomagolásmentes termékeket árulnak. Az itt dolgozó hölgy is rendkívül készséges volt és én magam is rengeteget tanultam tőle.
  Hiszek benne, hogy ez a témahét rengeteg ismeretet adott a gyerekeknek, sőt nekünk, felnőtteknek is és változott hozzáállásunk teremtett világunk, szeretett Földünk iránt.
  Hajdúnánás, 2024. 05. 07.
  Dr. Horváthné Polyák Dóra
  osztályfőnök

  4. a osztály

  Pénz7 hét a Refiben (2024)

  Ebben a tanévben tízedik alkalommal indult el a Pénz7, a pénzügyi és vállalkozói témahét.  A 4.a osztályt először regisztráltam a pénzügyi kultúra alapozására vállalkozó programra.

  Témának a „Tudatos pénzkezelés a családban – CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS” .t választottam.

  Célom volt, hogy tanítványaim tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, megbízható forrásból származó, a hétköznapi életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a család gazdálkodásáról.

  Élményalapú tananyagok segítségével, interaktív módon dolgoztuk fel, sajátítottuk el a témát, matematika, technika és tervezés, vizuális kultúra tantárgyak és szabadidős foglalkozások keretében.  Tanítványaim ismereteket szereztek a családról, mint a legkisebb gazdálkodási egységről, tájékozódtak a családi munkamegosztásról, erőforrásokról, az észszerű gazdálkodás alapjairól, a családi költségvetés nehézségeiről.

  Tudatos pénzfelhasználóvá nevelés céljával, változatos feladathelyzetekkel találkozhattak a gyerekek a témahét során. Kisfilmeket, mesét tekintettünk meg az alapfogalmak megismerése érdekében. Különböző családokat megszemélyesítve, csoportokban rendszereztük a lehetséges kiadásokot, bevételeket, majd pénzügyi életleckékkel birkóztak meg a tanítványaim. Végül a megtakarítás fogalmával, lehetőségeivel foglalkoztunk és elkészítettük papírból a 70-es évek retró kutyás perselyét. A gyerekek érdeklődéssel hallgatták a hasznos információkat, élvezettel vetették bele magukat a játékos feladatokba.

  Barta Enikő – osztályfőnök

  4. b osztály

  A mintaprojektet készítő pedagógus: Deli Ádámné

  A mintaprojektet felhasználó pedagógus: Kántorné Szücs Zsuzsánna

  A mintaprojektet alkalmazó osztály: 4.b

  A mintaprojekt címe: Búza, és ami benne rejlik

  „Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma….”

  Úgy vélem, a projekt elérte célkitűzését, hiszen a gyermekek megismerkedtek a körforgásos gazdaság fogalmával, annak részterületeivel. A búza termesztésén és feldolgozásán keresztül megismerkedtek a részfolyamatokkal, a körforgással. Játékok segítségével kézzel foghatóvá vált tanítványaim számára a fogalomkör, és annak a mindennapi életre gyakorolt hatása, megvalósulása.

  Első 60 perc: Gazdaság

  1. melléklet https://www.youtube.com /watch?v=PVim2OBikUK
  2. „Szemmel verés” játék
  3. Szókereső rejtvény

  Második 60 perc: Búza

  1. Búza ültetése
  2. 4. melléklet: https://wordwall.net/hu/re source/66312916
  3. Ki talál párt? játék

  Harmadik 60 perc: Komposzt

  1. 5. melléklet: https://www.youtube.com /watch?v=5YE4UY-9Ht0
  2. 6. melléklet: Szelektív hulladékgyűjtés
  3. 7. melléklet: https://learningapps.org/w atch?v=ps9hho59n24

  Negyedik 60 perc: Üzemlátogatások (malom, pékség)

  Vélemény, hozzászólás?

  Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük