A teremtésvédelem hete 2023

A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda intézménye ebben a tanévben is csatlakozott a teremtésvédelem hetéhez. A teremtésvédelem hete idén 2023. szeptember 24. és október 1. között volt. A témája: „Áradjon az igazság, mint a víz!” A teremtésvédelem hetéhez az osztályok és a pedagógusok egyaránt csatlakoztak. A víz Isten különleges és csodálatos alkotása, amely mindent körülvesz. A víznek ereje van: magával ragad, tisztává tesz, teremt. A víz az új életet, a tisztaságot, tisztítást jelenti. Víz nélkül nincs élet! A vízért, mint egyik legfontosabb kincsünkért imádkozni szükséges. Ezen a héten mindezekre igyekeztünk felhívni a gyerekek és egymás figyelmét, ugyanakkor hálát adni azért, hogy van vizünk. Ahogyan a víz árad és mindent körülvesz, úgy kell Jézus Lelkének is áradnia és feltöltenie a lelkünket, szívünket. A teremtésvédelem hetéhez segítségünkre volt egy kiadott füzet, amelyben ötletek vannak különböző programokra, tanórai és délutáni napközis foglalkozásokra is, amely segítette a pedagógusok munkáját. Ugyanakkor a víz témaköre még inkább lehetővé tette, hogy a pedagógusok kreatívan szervezzék meg ezeket a foglalkozásokat, tanóra részleteket. Így az osztályok több tantárgyból is tudtak csatlakozni egy délutáni foglalkozáson vagy tanórán a teremtésvédelem hete témaköréhez. Néhány a teljesség igénye nélkül:

 • 1/a osztály: technika: vízcsepp-mozaikkép készítése; testnevelés: autómentes napon való részvétel.
 • 1/b osztály: technika: vízcsepp mozaik technikával; testnevelés: autómentes nap játszótér, ugrálóvár.
 • 2/a osztály: magyar: drámajáték – Kihez tartozol? szituációs játék: keresztelés, állókép; vizuális kultúra: mozgatható papírmodell készítése, nagy méretű festés: hajó a viharos tengeren; ének-zene: éneklés; napközi: A víz körforgása foglalkozás.
 • 2/b osztály: technika: mozgatható papírmodell készítése, színezése: Noé bárkája viharban, napsütésben; vizuális kultúra: zenés rajzfilm megtekintése, illusztrálása.
 • 3/a osztály: technika: játékos vetélkedő, téma a víz; testnevelés: akadálypálya, téma a víz; hit- és erkölcstan: képmeditáció – víz.
 • 3/b osztály: magyar: Zelk Zoltán: Párácska; technika: akvárium készítése.
 • 4/a osztály: technika: Jézus a tengeren jár – 3d-s rajz készítése; napközi: Vizeink az ember kezében – magyar természetfilm; hit- és erkölcstan: 42. zsoltár (Mint a szép híves patakra…) elemzése.
 • 4/b osztály: matematika: vízinövényekről (tankönyvi feladatok által); magyar nyelv és irodalom: vizes mondókák, memoriterek, beszédművelő gyakorlatok során; technika: origami vitorlás hajtogatása; testnevelés: „Tűz, víz, repülő!” játék, mocsárjárás; hit- és erkölcstan: képmeditáció – víz, igaz-hamis kvíz – víz.
 • 5/a osztály: osztályfőnöki óra: Életünk része a víz. Autómentes nap. Plakátkészítés.
 • 5/b osztály: osztályfőnöki óra: Zavaros vizeink.
 • 6/b osztály: beszélgetésindító puzzle a vízről, a teremtésvédelemről. Esővíz gyűjtése egész évben, iskolai virágok öntözése. 
  A teremtésvédelem hetének megnyitása, a programok lehetőségének hirdetése a hétzáró áhítaton történt. Ezen a napon egy teremtésvédelmi flashmobon keresztül az iskola tanulóközössége és a pedagógusok az iskola udvarán egy vízcsepp alakzatban közösen énekelték el az Olyan örömöt, mint a forrást… c. éneket. A gyerekek és a pedagógusok ezen a napon ezért kék ruhában (pulóverben, kabátban) érkeztek az iskolába. Mindezzel sikerült kifejezni, hogy a víz az egyik legnagyobb kincsünk, vigyáznunk kell rá és naponként hálát adni érte. A teremtésvédelem hetén minden reggel egy hitoktató (Molnár Krisztina, Dagusztinné Keserü Andrea, Dráviczki Csaba) vezette az áhítatot az iskola udvarán, amelyhez hozzátartozott a vízhez kapcsolódó keresztyén énekek, dicséretek éneklése is. A hétzáró áhítaton Nt. Gacsályi Gábor vezető lelkipásztor is megemlékezett a teremtés hetéről, az áhítat témája is ehhez illeszkedett.
  A héten az iskola tanulóközössége több programon is részt vett. Hálát adtunk és tettünk a teremtett világunk megőrzéséért.
  Szeptember 25-én hétfőn papírhulladék gyűjtése történt. Az iskola tanulói és a szülők is lelkesen gyűjtötték össze a négy konténernyi papírhulladékot.
  Szeptember 26-án, kedden a 4. órában imaséta történt a felső tagozatos tanulók számára a templomkertben. Az osztályok 6 állomáson keresztül imádságban adhattak hálát a vízért és oldhattak meg különböző feladatokat.
  Szeptember 27-én, szerdán az alsó tagozatos tanulók egy játékos vetélkedőn vehettek részt a templomkertben, amelyet Dráviczki Csaba, Tóth Árpádné, Munkácsiné Szabó Ida pedagógusok készítettek elő. Az osztályok 5 állomáson keresztül oldottak meg vízhez kapcsolódó játékos feladatokat. A Diákpresbitérium segítségével az állomásokon felső tagozatos tanulók vezették a délutáni vetélkedőket a 6/a, 7. és 8. osztályokból.
  Szeptember 28-án, csütörtökön történt a Légy környezettudatos! nap Biró István tanár úr vezetésével és a természettudományokat tanító kollégák közreműködésével. A gyerekek ezen a napon a környezettudatossághoz kapcsolódó játékos feladatokban vehettek részt.
  Az alsó és a felső tagozaton rajzverseny került kiírásra, melyre nagyon sok alkotás érkezett. A rajzversenyen ábrázolható témák olyan bibliai történetek voltak, amelyekben megjelenik a víz: Mózes vizet fakaszt a sziklából, Jézus megkeresztelése, Jézus a tengeren jár, Jézus beteget gyógyít szombaton a Betesdánál. Bármilyen technika felhasználásával A/4-es és A/3-as méretben érkeztek egyéni alkotások. Az alsó tagozaton több diák készített alkotást. A tanulók jutalmazása korcsoportonként történt. A zsűrizésben a rajzot tanító kollégák (Buckóné Magi Irén, Boros Gergely, Dráviczki Csaba) vettek részt. Az alkotások az iskola folyosóján kerültek kiállításra, ahol a diákok megcsodálhatták azokat. A református óvoda nagycsoportos korú gyermekei is részt vettek a rajzpályázaton. Az óvodás gyermekek rajzai is kiállításra kerültek az iskola folyósóján. A rajzverseny eredménye az iskolai hétzáró áhítaton került kihirdetésre szeptember 29-én, pénteken.
  A teremtésvédelem hete október 1-én, a családi vasárnapi istentiszteleten zárult le, amelyen a 3/a osztály tanulói szolgáltak vízhez kapcsolódó verssel, imádsággal. Az igehirdetés kapcsolódott a teremtés hete témájához.
  Hálát adunk Istennek a teremtésvédelem ünnepének lehetőségéért, a változatos programokért és a megélt áldásokért. Minden pedagógusnak köszönjük az áldozatos szolgálatát!

Hajdúnánás, 2023. 10. 02.
Írta: Dráviczki Csaba hitoktató

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük