Hittan tábor 2023

Iskolai hittan tábor beszámoló, 2023. július 3-7.

A Hajdúnánási Református Általános Iskolában 2023. július 3-7. között valósultak meg az iskolai hittan tábor programjai a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a Hajdúnánási Református Egyházközség támogatásával. Az általános iskola 1-6. osztályos tanulói közül 44 fő vett részt a táborban. A tábor két csoportban zajlott. Az első csoportot Feketéné Fülep Anett iskolalelkész és Feketéné Áfra Piroska tanítónő, míg a második csoportot Dráviczki Csaba hitoktató és Kabainé Bőti Beáta tanítónő vezették. A tábor programjai napi szinten reggel nyolc és délután kettő óra között zajlottak. Ezt követően – szülői igénytől függően – ügyeletben voltak a diákok. Az iskolai hittan tábor kidolgozott program alapján valósult meg, melyet a Titus Hitéleti Alapítvány Életreszóló döntések – Ruth könyve címmel adott ki. Ezt egyéni ötletekkel is kiegészítettük. Minden reggel a templomban kezdődött a nap, ahol az áhítatokon a gyerekek ráhangolódhattak a bibliai történetekre, üzenetekre. Az áhítatokat nagytiszteletű Gacsályi Gábor vezető lelkipásztor és Feketéné Fülep Anett iskolalelkész tartották a gyermekek számára. Az áhítatok alatt, valamint a tábor foglalkozásai között a táborban résztvevő tanulók Istent dicsérő énekeket, dicséreteket sajátítottak el. A dicséreteket, énekeket a gyermekek számára kiosztott új Református Énekeskönyvekből tanulták meg.

Az áhítatok után hasonlóan alakult a napirend. A tízórait követően a gyerekek három foglalkozáson vehettek részt, melyeket rövid szünetek választottak el egymástól. Az első foglalkozáson a tanulók megismerhették az Életreszóló döntésekhez kapcsolódóan a Ruth könyvében található bibliai történeteket. A bibliai történetek jobb megismerését szemléltető képek, aranymondások, központi igazságok és a történetekhez kapcsolódó bevezető játékok is segítették. Az énekeket, dicséreteket többször is elénekeltük, míg az aranymondásokat közösen ismételgettük a nap folyamán. A történetek feldolgozása is hasonló rendben zajlott. A bibliai történet megismerése után kvíz kérdésekre válaszolhattak a tanulók szóban, ahol nagyon számított a diákok reflexe, a gyorsasága és a figyelme. Aki ügyes volt, sok nyomdát gyűjthetett. Minden gyerek igyekezett bekapcsolódni ebbe az izgalmas emlékezetet és figyelmet fejlesztő szóbeli játékba. Ezután a történet további feldolgozása történt. A gyerekek feladatlapot kaptak, illetve bibliai kifestőt is színezhettek a történetekhez kapcsolódva. Közben a történetek feldolgozásánál a hétfői és a szerdai napon jelen voltak a „segítőink”, a robot egerek, akiket a gyerekek egy pályán irányíthattak a bibliai történet kulcsszavát tartalmazó kártyákra, aminek segítségével egy-egy mondatot mondhattak a megismert történetből. A kártyákat megfordítva pedig kirakhatták a bibliai történet egyik jelenetét. A robot egerek segítségével fejlődött a gyerekek téri-tájékozódási képessége, algoritmikus, logikai gondolkodása. Természetesen az írásbeli feladatlap megoldásait közösen ellenőriztük, melyekre további jutalmakat kaphattak a diákok. A feladatlapok megoldása után az aktívabb gyerekek megoldhatták a bibliai történethez kapcsolódó külön füzetben található rejtvényes feladatokat is.

A szünet után következett a második foglalkozás, melyeken még délelőtt tovább mélyítették és alkalmazták is a gyerekek bibliaismeretüket. Ez minden nap más és más program volt. A programokon általában egyszerre mindkét csoport diákjai részt vettek. Hétfőn a tanulók 4-5 fős csoportokba osztva Bibliai társasjátékok, bibliai puzzle-ok segítségével mélyíthették további bibliaismeretüket, fejleszthették logikai képességeiket, együttműködési képességüket, emlékezetüket. Kedden Játékos sportverseny zajlott az iskola udvarán Feketéné Áfra Piroska és Kabainé Bőti Beáta tanítónők vezetésével. Szerdán Bibliai csapatjátékok valósultak meg a sportpályán Ruth történetéhez kapcsolódóan Feketéné Fülep Anett iskolalelkész és Dráviczki Csaba hitoktató vezetésével. A foglalkozáson külön megalakult csapatok tagjai versenyezhettek, játszhattak bibliai ügyességi játékokat. A lelkes szurkolás nem maradt el az éppen nem versenyző tanulók részéről. Ezen a napon a diákok, mintegy jutalomként az ügyességükért és az aktivitásukért, bibliai gyümölcsöket fogyaszthattak (datolya, szőlő), valamint kiegészült mindez dinnyével, banánnal, őszibarackkal is. Ebéd után pedig szülői felajánlásra – iskolánk volt dolgozója, Nagy Zsuzsanna pedagógiai asszisztens által – jégkrémet fogyaszthatott el minden táborban részt vevő diák. Köszönet a felajánlásért! Csütörtökön a gyerekek közösségépítő fagyizáson vehettek részt, aminek minden kisdiák nagyon örült a kánikulában. Pénteken Feketéné Fülep Anett iskolalelkésszel közösen vezettünk egy játékos szabadtéri bibliai vetélkedőt, melyen a gyerekek két csapatba osztva alkalmazhatták a megszerzett ismereteiket a Ruth könyvéből megismert bibliai történetekből, helyes válaszokat adva a megtalált bibliai kártyákon található kérdésekre. A játékos szabadtéri bibliai vetélkedő segítette a bibliai történet alkalmazását, rendszerezését, ellenőrzését, mélyítését. Az eredmény magáért beszélt, hiszen döntetlen lett és hibátlanul válaszoltak meg minden kérdést a tanulók.

A tábor hétköznapjainak ebédje után szünet következett, majd a harmadik foglalkozás, amely a gyerekek kézügyességét és képzeletét fejlesztették. Különböző munkalapokat kaptak a gyerekek, amiket ha kiszíneztek és kivágtak, akkor jelent meg előttük valóságosan is a megismert bibliai történet. Nagy örömmel vitték haza az elkészített munkákat. Ugyanakkor a gyerekek örömére a tábor első napján mindkét csoport megtekinthette a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény új időszaki kiállítását, melynek címe: Aratástól az új kenyérig – válogatás a Helytörténeti Gyűjtemény anyagából. Ezen a kiállításon a diákok olyan Hajdúnánáson is használt eszközökkel ismerkedhettek meg, amelyek segítették az aratást és az új kenyér elkészítését. A kiállítás témája teljes mértékben kapcsolódott a hittan tábor témájához. Az utolsó napon a gyerekek a tábor emlékére bibliai igés könyvjelzőket kaptak. A tábor zárásaként istentiszteleten vehettek részt a hittan tábor tanulói, ahol elénekelhették a táborban megismert dicséreteket, énekeket és elmondhatták a tanult aranymondásokat a gyülekezet előtt. A gyülekezet az istentiszteleten elhangzott prédikációból megismerhette név nélkül néhány tanuló gondolatát, arról mit jelentett számukra ez a hét, illetve hogy a Ruth könyvéből mit értettek meg. Az istentisztelet egy képes beszámolóval ért véget a bibliatábor programjairól. A tábor napjain a következő bibliai történeteket ismerték meg és dolgozták fel a tanulók:

1. Kezdeti nehézségek (Ruth 1:1-5)

2. Ruth az élő Isten mellett dönt (Ruth 1:6-18)

3. Isten gondját viseli Ruthnak és Naóminak (Ruth 2)

4. Ruth engedelmeskedik Naóminak (Ruth 3)

5. Házasság és gyermekáldás (Ruth 4)

Istennek adunk hálát ezért a táborért és köszönjük a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda és a Hajdúnánási Református Egyházközség támogatását, a lelkipásztorok, a gyülekezet és az iskola dolgozóinak imádságos szeretetét. Köszönöm az áhítatok tartását nagytiszteletű Gacsályi Gábor vezető lelkipásztornak és Feketéné Fülep Anett iskolalelkésznek, a munkatársaimnak a sok segítséget: Feketéné Fülep Anett iskolalelkésznek, Feketéné Áfra Piroska tanítónőnek, Kabainé Bőti Beáta tanítónőnek, Bárány Szilvia és Drótár Anikó pedagógiai asszisztenseknek. A tábori feladatokban és a gyerekek közötti szolgálatban segítségünkre volt Varga Rita, iskolánk volt diákja is, aki a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium diákja. Ő közösségi szolgálatot teljesített az iskolai hittan táborban. Kérjük Istent, adjon erőt, egészséget a következő nyáron is, hogy újra együtt Isten segítségével és erejével valósíthassuk meg a tábor programjait.

Írta: Dráviczki Csaba hitoktató

Hajdúnánás, 2023. 07. 09.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük